Nebati toprak alınarak arazi temel çalışmaları için temizlendi.